Powiadomienia SMS dla firm i urzędów


DOSKONAŁE NARZĘDZIE DO SZYBKIEJ, TANIEJ I PEWNEJ, SPERSONALIZOWANEJ MASOWEJ KOMUNIKACJI Z: KLIENTAMI, DOSTAWCAMI, PARTNERAMI BIZNESOWYMI, PRACOWNIKAMI.

ZALETY OFERTY

Niskie ceny

Brak opłat za prowadzenia

Płaciśz tylko za zrealicowane

50 wiadomości na rozruch

Płatność raz na miesiąc

Umowa bezterminowa

ZALETY SYSTEMU

Pojedyncze wiadomości

Masowa wysyłka

Grupy obriorców

Szablony z parametrami

Raporty szczegółowe

Intuicyjny interfejs

Ekonomiczny

Najtańsza forma komunikacji SMS. Wysyłka z krótkiego 5 cyfrowego numeru.

0.05 zł/sms

Standardowy

Wysyłka SMS z gotowym nadpisem. Do wyboru 8 nadpisów.

0.07 zł/sms

Optymalny

Najskuteczniejsza forma wysyłki SMS, pozwala na własną nazwę w polu nadawcy.

0.08 zł/sms

Głosowy

Wysyłka SMS z tekstem jako połączenie głosowe na numery komórkowe i stacjonarne.

0.08 zł/sms

Udostępniamy CRM i aplikację mobilną

Szkolenia wstępne

Automatyzacja wysyłek

Import danych do symemu

Integracja z innymi systemami

System dostępny na wszyskich platformach.


Na desktópach za pomocą przeglądarki i na użądzeniach mobilnych Android/iOS za pomocą aplikacji.